ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan Intensive course of Polish for students of Law Faculty at Irkutsk State University: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Photo gallery

Intensive course of Polish for students of Law Faculty at Irkutsk State University


Inauguracja kursu z udziałem JE Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Władimira Tkaczewa, Prorektora UAM prof. Jacka Witkosia, dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Tomasza Sokołowskiego i prof. Andrzeja Sitarskiego

Wkład inauguracyjny prof. Andrzeja Sitarskiego

W kuluarach

Zdjęcie inauguracyjne

Przedstawienie teatralne na zakończenie kursu

Przedstawienie teatralne na zakończenie kursu

Ostatnie wspólne zdjęcia