Photo gallery

Poznań - Szczecin Conference, January 2011


prof. dr hab. Katarzyna Meller and dr Agnieszka Mielczarek

dr Agnieszka Mielczarek

prof. dr hab. Dorota Kozaryn

prof. dr hab. Ewa Pajewska, prof. dr hab. Dorota Kozaryn and prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska with prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Ewa Pajewska

prof. dr hab. Bogdan Walczak and prof. dr hab. Dorota Kozaryn

dr Jolanta Migdał, prof.dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, mgr Magdalena Kobus and mgr Anna Szyntor-Bykowska

mgr Wiesława Stefańska

dr Jolanta Migdał and prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz