ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan Egzaminy: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyplomy, egzaminy »

Egzaminy

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Cudzoziemcy oraz Polacy na stałe mieszkający za granicą mają możliwość urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Bliższych informacji o egzaminach certyfikatowych udziela Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, pod adresem:

 

ul. Ogrodowa 28/30

00-896 Warszawa

Polska

(+4822) 393 38 49 - Bożena Paduch

(+4822) 393 38 25 - Weronika Bester

(+4822) 393 38 43 - Danuta Szczęsna


 

e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

 

www.certyfikatpolski.pl