Dyplomy, egzaminy »

Egzaminy

PAŃSTWOWE EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

Cudzoziemcy oraz Polacy na stałe mieszkający za granicą mają możliwość urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Bliższe informacje o egzaminach certyfikatowych można znaleźć pod adresem:

 

 

www.certyfikatpolski.edu.pl

 

oraz na stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

 

certyfikatpolski.pl