Dyplomy, egzaminy »

Dyplomy

Kursy organizowane w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM kończą się egzaminem, po którego zdaniu studenci otrzymują:

 

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na odpowiednim poziomie, odniesionym do systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (A1, A2, B1, B2, C1, C2),
  • świadectwo ukończenia intensywnego kursu języka polskiego przygotowującego do podjęcia studiów w Polsce.

 

Studenci uczęszczający na kursy otrzymują punkty kredytowe ECTS.

1 punkt = 15 godzin zajęć dydaktycznych