Galeria »

Intensywny kurs letni dla studentów Państwowego Uniwersytetu w Irkucku 2011


Inauguracja kursu z udziałem JE Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Władimira Tkaczewa, Prorektora UAM prof. Jacka Witkosia, dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Tomasza Sokołowskiego i prof. Andrzeja Sitarskiego

Wkład inauguracyjny prof. Andrzeja Sitarskiego

W kuluarach

Zdjęcie inauguracyjne

Przedstawienie teatralne na zakończenie kursu

Przedstawienie teatralne na zakończenie kursu

Ostatnie wspólne zdjęcia