ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Glottodydaktyczne: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Galeria »

Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Glottodydaktyczne


prof. dr hab. Katarzyna Meller i dr Agnieszka Mielczarek

Dr Agnieszka Mielczarek

prof. dr hab. Dorota Kozaryn

prof. dr hab. Ewa Pajewska, prof. dr hab. Dorota Kozaryn i prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska i prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Ewa Pajewska

prof. dr hab. Bogdan Walczak i prof. dr hab. Dorota Kozaryn

dr Jolanta Migdał, prof.dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, mgr Magdalena Kobus i mgr Anna Szyntor-Bykowska

mgr Wiesława Stefańska

dr Jolanta Migdał i prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz