Galeria »

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu, maj 2010


prof. UAM dr hab. Krzysztof Trybuś - Prodziekan ds. Współpracy Zagranicznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak - Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu

Prezentacja SJiKP UAM w czasie Dni Kilonii W Poznaniu