Oferta kulturalna »

Polski Klub Teatralny

Dla każdego, kto uczy się języka obcego, udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego może być nie tylko fascynującą przygodą, ale też ciekawą formą uczenia się, kreatywną i niepowtarzalną.

Można interpretować znakomite utwory dramatyczne,  można pisać  i tłumaczyć na polski własne teksty, reżyserować, być aktorem.

Spotkanie ludzi różnych narodowości i kultur stanowi inspirację i wyzwanie; poznajemy innych, ale też możemy odkryć siebie i swoje możliwości.

Efekt końcowy oglądają zaproszeni goście, przyjaciele, nauczyciele, a całość zostaje sfilmowana ku radości i satysfakcji wykonawców, którzy ponadto otrzymują też płytę z nagranym przedstawieniem.

Teatr to wiedza i naśladowanie, ale też technika i forma uczenia się, bo świat fikcji literackiej pozwala nam lepiej zrozumieć rzeczywistość – i język również.

„Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, czynię i rozumiem..”

A więc czyńcie teatr! Zapraszamy do „ teatru języka polskiego”!