Oferta programowa »

Kursy języka polskiego

W Studium organizowane są:

Koszt

• Lektoraty języka polskiego dla studentów I i II roku UAM  

(30 tygodni x 2 godziny)

Kursy obowiązkowe dla studentów, nieodpłatne*

• Lektoraty języka polskiego dla pracowników i doktorantów UAM – lektorów języków obcych

(30 tygodni x 4 godziny)

Finansowane ze środków wydziałowych wg transferów za godziny wzajemnie świadczone, jeśli dziekan wyrazi zgodę. Zgoda_na_kurs.pdf

• Kursy języka polskiego dla studentów i osób spoza uczelni:

 

- 4 godziny tygodniowo: (kurs semestralny)

 1400 PLN

(kurs roczny)

 2200 PLN

- 6 godzin tygodniowo:  (kurs semestralny)

 1800 PLN

(kurs roczny)

 2800 PLN

- 10 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 2400 PLN

(kurs roczny)

 4100 PLN

 • Roczny intensywny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce

(600 godzin + 75 godz. zajęć specjalistycznych + wykłady AMU-PIE):

 

 opłata za rok:

 3800 EUR (wpłata w Polsce: równowartość 3800 EUR)

 opłata za semestr:

 1900 EUR (wpłata w Polsce: równowartość 1900 EUR)

 •  Kursy języka polskiego dla stypendystów różnych programów (Erasmus, GFPS, DAAD, CEEPUS i inne)

 

 - 4 godziny tygodniowo: (kurs semestralny)

Kursy nieodpłatne*

 (kurs roczny)

 - 6 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 (kurs roczny)

 - 10 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 (kurs roczny)

 

* finansowane ze środków wydziału wg transferów za godziny wzajemnie świadczone

 

Uczestnicy intensywnego kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Polsce mogą uczestniczyć w 4 wykładach z oferty AMU-PIE w języku angielskim (2 wykłady w I sem. i 2 wykłady w II sem.). Szczegółowy program wykładów AMU-PIE można znaleźć na stronie internetowej: http://www.amu.edu.pl/en/amu-pie/offer/timetable-spring-semester-2010