ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan Kursy języka polskiego: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Oferta programowa »

Kursy języka polskiego

W Studium organizowane są:

Koszt

• Lektoraty języka polskiego dla studentów I i II roku UAM  

(30 tygodni x 2 godziny)

Kursy obowiązkowe dla studentów, nieodpłatne*

• Lektoraty języka polskiego dla pracowników i doktorantów UAM – lektorów języków obcych

(30 tygodni x 4 godziny)

Finansowane ze środków wydziałowych wg transferów za godziny wzajemnie świadczone, jeśli dziekan wyrazi zgodę. Zgoda_na_kurs.pdf

• Kursy języka polskiego dla studentów i osób spoza uczelni:

 

- 4 godziny tygodniowo: (kurs semestralny)

 1400 PLN

(kurs roczny)

 2200 PLN

- 6 godzin tygodniowo:  (kurs semestralny)

 1800 PLN

(kurs roczny)

 2800 PLN

- 10 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 2400 PLN

(kurs roczny)

 4100 PLN

 • Roczny intensywny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce

(600 godzin + 75 godz. zajęć specjalistycznych + wykłady AMU-PIE):

 

 opłata za rok:

 3800 EUR (wpłata w Polsce: równowartość 3800 EUR)

 opłata za semestr:

 1900 EUR (wpłata w Polsce: równowartość 1900 EUR)

 •  Kursy języka polskiego dla stypendystów różnych programów (Erasmus, GFPS, DAAD, CEEPUS i inne)

 

 - 4 godziny tygodniowo: (kurs semestralny)

Kursy nieodpłatne*

 (kurs roczny)

 - 6 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 (kurs roczny)

 - 10 godzin tygodniowo: (kurs semestralny)

 (kurs roczny)

 

* finansowane ze środków wydziału wg transferów za godziny wzajemnie świadczone

 

Uczestnicy intensywnego kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Polsce mogą uczestniczyć w 4 wykładach z oferty AMU-PIE w języku angielskim (2 wykłady w I sem. i 2 wykłady w II sem.). Szczegółowy program wykładów AMU-PIE można znaleźć na stronie internetowej: http://www.amu.edu.pl/en/amu-pie/offer/timetable-spring-semester-2010