Oferta programowa »

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Każda osoba uczestnicząca w kursie organizowanym przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM jest zobowiązana do posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

Adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań
tel. centrali: (+4861) 850 60 00
e-mail: centrala@nfz-poznan.pl