Pracownicy »

dr Anna Roter-Bourkane

W 2002 roku ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Poznań, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy poświęconej problematyce dramatów Słowackiego. Zainteresowania literaturą XIX wieku rozwijała następnie w czasie stacjonarnych Studiów Doktoranckich, przygotowując rozprawę dotyczącą zagadnień europejskiej tradycji traktatowej w poematach C. Norwida. Od 2007 roku jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Równolegle prowadziła od roku 2002 współpracę ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, ucząc grupy na różnych poziomach. Szczególnie jednak specjalizuje się w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego grup zaawansowanych. Od 2002 roku datuje się także jej uczestnictwo w prowadzeniu kursów dla Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM, obejmujących oprócz regularnych ćwiczeń także warsztaty twórczego pisania i grupy teatralne. Uwielbia czytać. Nie ma telewizora. Hobby: nordic walking.

http://annaroterbourkane.wix.com/annaroterbourkane