Pracownicy »

dr hab. Agnieszka Kwiatkowska

Dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, kierowniczka Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, badaczka poezji polskiej XX w. i historii przekładu, autorka książek poświęconych funkcjonowaniu tradycji w poezji Juliana Przybosia i recepcji oświecenia w epokach następnych. Lubi czytać książki i uczyć.