Pracownicy »

dr Izabela Wieczorek

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, starszy wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi intensywne kursy dla kandydatów na studia oraz lektoraty dla uczestników programów stypendialnych. Od roku 2016 jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem rektora ds. Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM. W roku 2012 została zaproszona do pracy w Zespole Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego. Od 2003 roku uczestniczy w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Autorka monografii z zakresu onomastyki kulturowej pt. Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych (2009). Współredagowała podręcznik promocyjny pt. Poznajmy się w Poznaniu! Mini kurs języka polskiego dla cudzoziemców (2015). Autorka opracowania pt. Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów (2016). Interesuje się strategiami komunikacyjnymi cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego.