Pracownicy »

dr Monika Válková Maciejewska

Monika Válková Maciejewska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2014 roku wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Wcześniej na stanowisku lektora języka polskiego i wykładowcy w Czechach (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, 2007-2011), gdzie ukończyła również studia doktoranckie; na Ukrainie (Uniwersytet Ekonomiczno-Prawny im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku, 2012-2013) oraz w Serbii, gdzie pracowała jako nauczyciel w Szkole Polonijnej w Belgradzie oraz prowadziła wykłady gościnne na uniwersytecie (2013-2014). Prowadzi zajęcia w Letniej Szkole Języka Polskiego UAM, wykłady dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz jest członkiem komisji SJiKPdC UAM przeprowadzającej egzaminy certyfikatowe z jpjo. Jej artykuły znajdują się w licznych tomach pokonferencyjnych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz w prasie branżowej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli literatury w glottodydaktyce. Pasjonuje się dawną sztuką użytkową Słowian.