ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan dr Monika Válková Maciejewska: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracownicy »

dr Monika Válková Maciejewska

Monika Válková Maciejewska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2014 roku wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Wcześniej na stanowisku lektora języka polskiego i wykładowcy w Czechach (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, 2007-2011), gdzie ukończyła również studia doktoranckie; na Ukrainie (Uniwersytet Ekonomiczno-Prawny im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku, 2012-2013) oraz w Serbii, gdzie pracowała jako nauczyciel w Szkole Polonijnej w Belgradzie oraz prowadziła wykłady gościnne na uniwersytecie (2013-2014). Prowadzi zajęcia w Letniej Szkole Języka Polskiego UAM, wykłady dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz jest członkiem komisji SJiKPdC UAM przeprowadzającej egzaminy certyfikatowe z jpjo. Jej artykuły znajdują się w licznych tomach pokonferencyjnych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz w prasie branżowej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli literatury w glottodydaktyce. Pasjonuje się dawną sztuką użytkową Słowian.