Pracownicy »

mgr Ewa Węgrzak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września 1988 r. pracuje w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Prowadzi lektoraty języka polskiego. W pracy dydaktycznej specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla początkujących, zwłaszcza na kursach intensywnych, oraz w grupach zaawansowanych przygotowujących do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Bierze udział w corocznych kursach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Od grudnia 2003 r. współpracuje z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest autorką zadań, współautorką „Zeszytu ćwiczeń dla poziomu B1” i egzaminatorem. Interesuje się kuchnią, „pożeracz” książek.