Pracownicy »

mgr Grzegorz Chruszczyński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 r. uczy języka polskiego jako obcego i prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM (od 2003 r.) oraz w prywatnych szkołach językowych w Poznaniu. Pracuje też jako lektor w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz prowadzi konwersatoria z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zna język francuski i angielski. Poza glottodydaktyką i językami obcymi interesuje się teatrem, filmem, literaturą i architekturą. Lubi podróżować, chodzić po górach, tańczyć i uprawiać sport.