ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan mgr Grzegorz Chruszczyński: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracownicy »

mgr Grzegorz Chruszczyński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 r. uczy języka polskiego jako obcego i prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM (od 2003 r.) oraz w prywatnych szkołach językowych w Poznaniu. Pracuje też jako lektor w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz prowadzi konwersatoria z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zna język francuski i angielski. Poza glottodydaktyką i językami obcymi interesuje się teatrem, filmem, literaturą i architekturą. Lubi podróżować, chodzić po górach, tańczyć i uprawiać sport.