Pracownicy »

mgr Magdalena Kaczmarek

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych  Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego  na Uniwersytecie Śląskim a także Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie słuchaczka Studiów Doktoranckich i doktorantka wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Lektorka w  Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania, na co dzień współpracuje także ze szkołami językowymi oraz uczelniami wyższymi, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego. Pracuje jako lektorka w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej. Przygotowywała i prowadziła  kury letnie i całoroczne w Kolegium Europejskim w Gnieźnie dla studentów z Rosji i Ukrainy.  Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, powołany przez Państwową Komisję  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu związków frazeologicznych w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.