Pracownicy »

mgr Patrycja Krasowska

 

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Ze Studium Języka i Kultury Polskiej UAM współpracuje od roku 2005; od marca 2013 roku jest stałym pracownikiem tej jednostki. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze słuchaczami Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Oprócz pracy lektora ma na swoim koncie także prace redakcyjne (między innymi w zespole przygotowującym do druku Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida pod redakcją Profesor Zofii Trojanowiczowej). Bardzo lubi pracować z ludźmi, spacerować i uczyć się nowych rzeczy.