Aktualności »

Intensywny Kurs Języka Polskiego (EILC) dla stypendystów programu LLP Erasmus

W dniach od 1.09. do 28.09. 2010 r. w siedzibie Studium odbędzie się Intensywny Kurs Języka Polskiego (EILC) dla stypendystów programu LLP Erasmus. Kurs ten zostanie przeprowadzony na poziomie początkującym i średnim. Udział wezmą studenci różnych kierunków uniwersyteckich pochodzący z krajów Unii Europejskiej bądź z krajów kandydujących. W ramach zajęć przeprowadzone zostaną lektoraty języka polskiego oraz  wykłady w języku angielskim dotyczące historii Polski, dzisiejszych problemów społecznych, filmu i historii sztuki. Studenci wezmą też udział w zajęciach dodatkowych: konwersatoriach poszerzających kompetencje językowe, a także w warsztatach teatralnych i tanecznych. Zajęciom dydaktycznym będą towarzyszyły wycieczki krajoznawcze po Wielkopolsce, spacery po Poznaniu, wieczory integracyjne, dyskoteki i pokazy filmów.

W organizacji tego kursu prosimy o pomoc wolontariuszy. Chętnych do pracy studentów, doktorantów i absolwentów prosimy o kontakt z dr Elwirą Jeglińską,

tel. 607262716

e-mail: elwirajeglinska@gmail.com