Aktualności »

Konferencja w Gnieźnie 2012

W dniach 13 – 15 września b.r. w Collegium Europaeum Gnesnense odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Nauczanie kultury i języka polskiego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, organizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Jężyka Polskiego jak Obcego i Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu. Patronat honorowy objął Urząd Miasta Gniezna. Uroczyste otwarcie obrad miało miejsce w głównej auli Collegium Europaeum z udziałem wielu dostojnych gości, m. in. Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka i Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni prof. dra hab. Andrzeja Lesickiego.

Trzydniowe obrady, w których udział wzięli m. in. prof. dr hab. Władysław T. Miodunka, prof. dr hab. Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. dr hab. Piotr Garncarek, dotyczyły wielu aspektów nauczania języka polskiego jako obcego. Problematyka wystąpień była bardzo szeroka – od metodyki i praktyki dydaktycznej po najnowsze technologie w nauczaniu i refleksję kulturoznawczą. Referatom towarzyszyły żywe dyskusje.

Pragniemy gorąco podziękować referentom, uczestnikom i dyskutantom za inspirującą atmosferę i obecność. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie można zapoznać się z materiałami konferencyjnymi w formie książkowej. Program konferencji można znaleźć tutaj:1_Program__Konferencja_Nauczanie_kultury_i_jezyka_polskiego.pdf