Galeria »

Międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna w Gnieźnie 2012


Dr Agnieszka Mielczarek wita zebranych gości

Uroczysta inaguracja konferencji, Prorektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki

Uroczysta inauguracja konferencji, Prymas Polski Józef Kowalczyk

Uroczysta inauguracja konferencji, Z-ca Prezydenta Gniezna Czesław Kruczek

Uroczysta inauguracja konferencji, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak

Uroczysta inauguracja konferencji, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Uroczysta inauguracja konferencji, prof. dr hab. Grażyna Zarzycka

Obrady konferencyjne, referat wygłasza prof. dr hab. Władysław T. Miodunka

Obrady konferencyjne, referat wygłasza prof. dr hab. Piotr Garncarek

Uczestnicy konferencji przy Katedrze Gnieźnieńskiej

Uczestnicy konferencji przy Katedrze Gnieźnieńskiej