Program dydaktyczny

Język polski – kurs: 60 godzin

Wykłady – 12 godzin

Laboratoria:

  • dziennikarskie – 6 godzin
  • teatralne – 6 godzin

Warsztaty międzykulturowe – 8 godzin

To budynek Collegium Maius. Tutaj będą się odbywać nasze zajęcia.

Salon Mickiewicza – sala wykładowa

Sala Śniadeckich – sala wykładowa

Studentki i studenci w holu Collegium Maius

W Collegium Maius na korytarzach

Collegium Maius nocą (fot. Agnieszka Boeske)