1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 lipca 2024 r.

Język polski na Uniwersytecie w Pizie

W dniach 21-29 maja 2024 dr Ewa Nowak-Pasterska ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz prof. Magdalena Graf z Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki poprowadziły zajęcia na Uniwersytecie w Pizie (Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica, Univerista di Pisa) dla studentów tamtejszej polonistyki. Wykłady i warsztaty były częścią grantu NAWA zatytułowanego „Nazwy własne jako wyznaczniki kultury. Edukacja kulturowa i wykorzystanie nazw własnych w nauczaniu jpjo” realizowanego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Koncentrowały się na użyciu nazw własnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego oraz na najnowszych tendencjach słowotwórczych polszczyzny w tym zakresie. Zajęciom towarzyszyły słodkie akcenty z Polski – w kolorze włoskiej flagi i w tematyce eponimów (por. zdjęcia poniżej)