Programy

W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców realizujemy następujące programy:

  • kurs intensywny dla osób przygotowujących się do studiów w Polsce,
  • kurs 10h w tygodniu (150h w semestrze) na poziomach: A1, A2, B1, B2
  • kurs 6h w tygodniu (90h w semestrze) na poziomach: A1, A2, B1, B2
  • kurs 4h w tygodniu (60h w semestrze) na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1
  • lektorat dla studentów UAM studiów licencjackich i magisterskich

Warunkiem uruchomienia kursów dla osób prywatnych jest zawiązanie się grupy o minimalnej liczbie 8 osób.

Sylabusy i rozkłady materiału dla realizowanych obecnie kursów można znaleźć TUTAJ.