Studium

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców funkcjonuje od 1985 roku. Jest częścią Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oferujemy kursy o zróżnicowanej intensywności adresowane do osób o różnym stopniu znajomości języka polskiego. Co roku z naszej oferty korzysta blisko pięciuset słuchaczy z kilkudziesięciu krajów całego świata.

Jesteśmy przekonani, że nasze kursy służą nie tylko nauce języka polskiego, ale są też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązywania międzynarodowych przyjaźni.

Wykładowcy Studium mają duże doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego w grupach zróżnicowanych kulturowo i narodowościowo.

Zapraszamy na zajęcia!