Egzaminy certyfikatowe

W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców organizowane są egzaminy certyfikatowe potwierdzające znajomość języka polskiego. Więcej informacji tutaj: https://certyfikatpolski.pl

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 18-19 listopada 2023 (egzamin na poziomie B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). 

Zapisy na egzamin były prowadzone za pośrednictwem strony internetowej 19 września 2023 i zostały zamknięte.

Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny, prosimy o oczekiwanie na potwierdzenie zapisu na egzamin, a następnie o śledzenie komunikatów zamieszczanych poniżej.

Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego
jako obcego na poziomie B1 i C1 
(w grupie dostosowanej do potrzeb osób

dorosłych)

Poznań 18-19.11.2023

1. Miejsce spotkania: Sala Kuraszkiewicza w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.

2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 18 listopada 2023 r., godz. 9.15.

3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 18 listopada 2023 godz. 10.00.

4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 19 listopada 2023 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej w dniu 18.11).

5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 15.10.2023). Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).

7. Informujemy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu (osoby spoza strefy Schengen) lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu, bez w/w dokumentów nie zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu.

8. Przypominamy również, że na stronie www.certyfikatpolski.pl znajdą Państwo przykładowe testy, które pomogą w określeniu własnego poziomu znajomości języka polskiego jako obcego.