Egzaminy certyfikatowe

W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców organizowane są egzaminy certyfikatowe potwierdzające znajomość języka polskiego. Więcej informacji tutaj: https://certyfikatpolski.pl

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 15-16 kwietnia 2023 (egzamin na poziomie B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). 

Zapisy na egzamin były prowadzone 15 lutego 2023 i zostały zakończone.

Osoby zapisane na egzamin prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych poniżej.

Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 
na poziomie B1 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
Poznań 15-16.04.2023
 

 

  1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
  2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 15 kwietnia 2023 r., godz. 9.15.
  3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 15 kwietnia 2023 godz. 10.00.
  4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 16 kwietnia 2023 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej w dniu 15.04).
  5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 25.02). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).
  7. Informujemy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu (osoby spoza strefy Schengen) lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu, bez w/w dokumentów nie zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu.