Studenci UAM


ZAPISY NA ZAJĘCIA

Information in English

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców prowadzi zajęcia języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Cudzoziemców podejmujących na UAM studia licencjackie lub magisterskie w języku polskim zapraszamy na obowiązkowy lektorat z języka polskiego jako obcego:

– dla studentów studiów licencjackich (oraz jednolitych studiów magisterskich) prowadzonych po polsku 120h (4 semestry x 30h, egzamin końcowy na poziomie C1);

– dla studentów studiów magisterskich prowadzonych po polsku 60h lektoratu języka polskiego jako obcego (2 semestry x 30h, egzamin końcowy na poziomie C1+).

Studentów studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w języku angielskim lub w innych językach obcych zapraszamy na jednosemestralny kurs języka polskiego nastawiony na komunikację (60h) z możliwością kontynuacji w kolejnych semestrach.

Więcej informacji na stronie schoolpl.amu.edu.pl

Z udziału w lektoracie na studiach licencjackich zwolnione są osoby, które:

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawiony przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

– posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawione przez państwowe wyższe uczelnie;

– ukończyły studia licencjackie prowadzone w języku polskim;

– są absolwentami/absolwentkami polskiej szkoły policealnej.

Z udziału w lektoracie na studiach magisterskich zwolnione są osoby, które:

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C2 wystawiony przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

– posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C2 wystawione przez państwowe wyższe uczelnie.