1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 marca 2022 r.

Język polski dla migrantów z Ukrainy

Szanowni Państwo,

w wielu miejscach organizowane są obecnie kursy języka polskiego jako obcego dla migrantów z Ukrainy prowadzone przez wolontariuszy – studentów kierunków filologicznych, osoby o wielkich sercach i bardzo zaangażowane lecz nie zawsze posiadające przygotowanie glottodydaktyczne. Za chwilę do polskich szkół zaczną uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracyjnym, które trafią pod opiekę nauczycieli pełnych troski i dobrej woli, nie zawsze jednak wyposażonych w kompetencje potrzebne w pracy z uczniem obcojęzycznym. Trudno w przyspieszonym tempie zdobyć umiejętności potrzebne w takiej pracy i pozyskać odpowiednie narzędzia. Wykładowcy ze Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM pragną służyć Państwu radą i pomocą w przygotowaniu zajęć. Zapraszamy na nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, a w najbliższym czasie podejmą pracę z cudzoziemcami. Podpowiemy od czego zacząć, gdzie szukać materiałów, na co zwrócić szczególną uwagę. Rozpoczynamy też współpracę z fundacją, która organizuje kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy – chętnie skierujemy tam wolontariuszy, którzy chcieliby się włączyć w taką pomoc.

Wszystkie zajęcia będą realizowane online, na platformie Teams. Zajęcia są nieodpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

14.03 (poniedziałek), g. 18.00-19.30, Warsztat początkującego lektora – jak (zacząć) uczyć polskiego migrantów z Ukrainy?, prof. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które nie uczyły jeszcze polskiego jako obcego albo mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się, jak podchodzić do swojego języka ojczystego jako do języka obcego, czego i jak uczyć cudzoziemców na początku, czego i jak później, skąd czerpać materiały i jak rozwijać swoje kompetencje jako lektora/lektorki. W zależności od zainteresowania uczestników możliwa jest kontynuacja kursu.

Zapisy: https://forms.office.com/r/0npzSpVZ45

15.03 (wtorek), g. 17.30-19.15, Praca na lektoracie polskiego – praktyczne wskazówki, mgr Patrycja Krasowska

Szkolenie adresowane jest głównie do Osób, które nie są profesjonalnymi lektorami. Odwołując się do bazy materiałów dostępnych za darmo w Internecie (ale nie tylko), opracowanych z myślą o nauczaniu języka polskiego jako obcego, postaramy się pokazać na konkretnych przykładach, na co zwrócić szczególną uwagę podczas lekcji, czego unikać, co się sprawdza, a co utrudnia i spowalnia proces przyswajania języka polskiego w grupach osób ukraińskojęzycznych. Będą to praktyczne wskazówki, dotyczące między innymi prezentacji materiału, nauczania leksyki, gramatyki i organizacji pracy Uczniów na lektoracie.  

Zapisy: https://forms.office.com/r/vB2A4Szm9x

16.03 (środa), g. 16.00-17.30, Warsztaty dla początkujących, dr Magdalena Kaczmarek

Szkolenie przeznaczone dla osób, które będą prowadziły zajęcia dla początkujących (na poziomie A1) i nie mają doświadczenia glottodydaktycznego. Na spotkaniu opowiem jak zacząć kurs, jak zaplanować kolejność wprowadzanych zagadnień, co jest szczególnie ważne, pokażę materiały, książki online i podzielę się własnymi materiałami.

Zapisy: https://forms.office.com/r/6ZKWEubjf9

17.03 (czwartek), g. 17.00-18.30, Trudności językowe Słowian uczących się polskiego, mgr Karolina Galewska

Warsztat będzie poświęcony specyfice nauczania języka polskiego osób słowiańskojęzycznych. Omówione zostaną najczęstsze błędy językowe tej grupy uczących się oraz wskazane zostaną obszary, na które nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny: przyjrzymy się konkretnym wypowiedziom i pracom studentów oraz pomocom dydaktycznym, które są skierowane do Słowian.

Zapisy: https://forms.office.com/r/KhQ0Hc6qUz

18.03 (piątek), g. 17.00-18.30, Jak szybko i skutecznie nauczyć się polskiego? Doświadczenia studentów z Białorusi i Ukrainy, mgr Karolina Galewska

Spotkanie będzie miało charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego studenci UAM, pochodzący z Białorusi i Ukrainy, opowiedzą, w jaki sposób opanowali polszczyznę w stopniu pozwalającym im na podjęcie studiów w tym języku. Podzielą się doświadczeniami z intensywnego kursu języka polskiego, zwrócą uwagę na trudności, z jakimi borykają się osoby słowiańskojęzyczne uczące się polskiego oraz wskażą najlepsze metody pracy z takimi osobami. Po zakończeniu dyskusji, moderowanej przez lektorkę studentów, będzie możliwość skierowania pytań do gości.

Zapisy: https://forms.office.com/r/ieABGVtVSn

29.03 (wtorek), g. 20.00-21.30, Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej, dr Anna Roter-Bourkane

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi migrantów, uczą nie tylko języka polskiego ale również innych przedmiotów, prowadzą lekcje po polsku. Jak sobie poradzić z edukacją dziecka obcojęzycznego w polskim systemie szkolnictwa?

Zapisy: https://forms.office.com/r/w3vi2ZEy4U

5.04 (wtorek), g. 8.00-9.30, By język obcy stał się pierwszym. Strategie dziecka i nauczyciela, dr Monika Válková Maciejewska

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi w ramach kursów języka polskiego oraz zajęć edukacyjnych w szkole. Język polski jako język edukacji – jak sobie z tym radzić?

Zapisy: https://forms.office.com/r/kPkX5LCV45