1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 listopada 2022 r.

Nagroda „Liderek zmian w edukacji”

Z wielką radością informujemy, że prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz i dr Olga Bambrowicz z naszego Studium oraz dr Emilia Kledzik z Instytutu Filologii Polskiej otrzymały statuetkę „Liderek zmian w edukacji”.

Nagrodę przyznano podczas II Konferencji dla Edukacji za innowację edukacyjną „Uniwersytet między kulturami”. Innowacja wspiera nauczycieli akademickich pracujących ze studentami z odległych kultur i jest dostępna na stronie https://uniwersytetmiedzykulturami.pl.