Program dydaktyczny

kurs 60 godz.

wykłady min. 12 godz.

Laboratoria:

– dziennikarskie

– teatralne

– logopedyczne

– taneczne

 

Warsztaty międzykulturowe / wykład

To budynek Collegium Maius. Tutaj będą się odbywać nasze zajęcia.

Salon Mickiewicza – sala wykładowa

Sala Śniadeckich – sala wykładowa

Studentki i studenci w holu Collegium Maius

W Collegium Maius na korytarzach

Collegium Maius nocą (fot. Agnieszka Boeske)